spolupráce s jihočeskou universitou v českých budějovicích
24 | 12 | 2012 -
AG

probíhala v uplynulé době především ve formě odborného poradenství a konzultací na jednotlivých odborných pracovištích. V současnosti je však připravován koncept několika etap vývojových úkolů, které bychom rádi s Jihočeskou univerzitou prakticky realizovali, oboustranná výměna zkušeností a poznatků je cílem obou stran. Vývojovým úkolům, výzkumu a spolupráci s vědeckými institucemi se společnost nebude určitě vyhýbat ani v následujících letech, v hlavách našich projektantů je stále řada nápadů a myšlenek, které si zaslouží prověřit a využít. Víme, že jen tak si zachováme dobré jméno u našich současných i budoucích obchodních partnerů.