pracujeme s odborníky
00 | 00 | 0000 -
AG

Spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze trvá již řadu let. Společně jsme se podíleli na výzkumu a vývoji desítek projektů, z nichž většina již byla s úspěchem realizována, a výsledky výzkumu byly použity ve vlastní výrobě našich produktů. Zde je možno zmínit např. vývoj akumulátorového vozíku na mléko, který byl následně zaveden do výroby a s ním související vývoj vozíku používaného pro vyhrnování kejdy v roštových hnojných chodbách. Další vývojové a výzkumné úkoly se týkaly mj. optimalizace osvětlení dojíren a pracovního prostoru její obsluhy v návaznosti na zdokonalování osvětlení v celé stáji, které v důsledku vede ke zkvalitnění welfare ustájených zvířat. Řadu nových poznatků, které jsme hned aplikovali do výroby, přinesl i výzkum v oblasti pitného režimu zvířat či vývoj stavebnicového systému kotců pro telata, který zohledňuje všechny moderní poznatky o vývoji skotu.