stále je co zlepšovat, dobrý výrobek nestačí
07 | 12 | 2012 -

Společnost se nespokojuje jen s výbornými dosaženými výsledky práce, intenzivně se věnuje také výzkumu a vývoji nových projektů, stejně jako neustálému vylepšování a modernizaci již zavedených výrobků a technologií. Vstupními impulzy pro vývoj či inovace je zejména úzký vztah s našimi zákazníky a neustálé sledování jejich potřeb a problémů, dále podrobné monitorování dění v oboru prostřednictvím návštěv nejrůznějších veletrhů, přehlídek či výstav, sledování novinek u zahraničních firem apod. Většina vývojových prací si vyžaduje odbornou pomoc od oborových vědeckých institucí. Neocenitelný význam pro naši společnost má spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze a s odbornými pracovišti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vlastní prací na projektech jsou pověřováni nejschopnější pracovníci obchodního, projekčního i výrobního oddělení. Při použití moderní výpočetní techniky a programů pro konstruování ve 2D i 3D tak vznikají návrhy nových dílů i technologických celků. Některé z nich si vyžadují i spolupráci s programátory ČVUT, například v podobě souboru programů pro vizualizaci a řešení pohybu dojnic po stáji a dojírně. Přijatá řešení jsou pak realizována ve formě prototypů a podrobena důkladnému prověření vlastností a funkcí jak na prototypové dílně, tak následně i prakticky v provozu u některého z našich zákazníků či spolupracujících firem. Teprve po odstranění případných nedostatků se pak výrobek zařadí do námi nabízeného sortimentu.