ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗИМОВКИ МЯСНЫХ ПОРОД СКОТА

O ПРОЕКТЕ

Постройка предназначена для содержания мясных пород крупного рогатого скота. Основная несущая конструкция деревянная с перекрытиями их клеенного бруса. Содержание спроектировано в стойлах подстилаемых соломой и имеющими упрочненный выпуск на улицу. Кормление производится на частично закрытом крышей кормильном столе.

 

 

 

 

Novostavba zimoviště o rozměrech 20x60m určeného především k ustájení masného skotu o kapacitě cca 100 ks. Hlavní nosná konstrukce je dřevěná s lepenými vazníky. Ustájení je provedeno v kotcích přistýlaných slámou a s venkovními zpevněnými výběhy. Zakrmování se provádí na částečně zastřešeném krmném stole.

bk II., s.r.o.
00 | 00 | 0000 -