ТЕЛЯТНИК

О РЕАЛИЗАЦИИ

основная несущая конструкция - сварная стальная рамочная со стяжками. Содержание телят спроектировано в отдельных стойлах, подстилаемых соломой. Стойла имеют горячецинкованное покрытие. Навоз с фермы с помощью манипулятора вывозится на уличное навозохранилище. Кормление телят производится с помощью передвижной тележки для молока с пастеризацией.

 

 

 

Novostavba stáje pro ZD Milevsko je určena pro ustájení 80 ks telat do tří měsíců věku. Hlavní nosná konstrukce je rámová svařovaná ocelová s táhly. ustájení telat je řešeno v individuálních kostcích, zastýlaných slámou. Kotce jsou opatřeny žárově zinkovanou povrchovou úpravou. Hnůj se ze stáje odváží pomocí manipulátoru na venkovní hnojiště. Krmněí telat je zajištěno pomocí mobilního vozíku na mléko s pasterizací.

zd milevsko
00 | 00 | 0000 -