КОРОВНИК И ДОИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ

современный коровник для дойных коров. В данном случае применена деревянная несущая конструкция с клееными деревянными перекрытиями в комбинации со стальными несущими столбами. Составной частью проекта также является поставка доильной установки типа "Елочка" 2х12 с расходомерами Афи-лайт (Afi-Lite) и системой идентификации. Содержание скота в боксах для отдыха с матрасами. Навозная жижа с помощью гидравлических лопат выгребается в центральный канал, откуда с помощью насосов перекачивается через сепаратор в существующие наружные жижесборники.

 

 

 

Realizace nové stáje pro PD Kozárovce. Stáj je určena pro 314 ks dojnic a je o rozměrech33x84m. Pro tuto stáj byla navržena dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky v kombinaci s ocelovými sloupy. Součástí projektu byla dodávka dojírny RD2x12 rybinového uspořádání s průtokoměry Afi-Lite a identifikací. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi. Kejda je pomocí hydraulických lopat vyhrnována do středového kanálu odkud je přečerpávána pomocí čerpadel přes separátor do venkovních stávajícíchc jímek.

pd kozárovce (sk)
00 | 00 | 0000 -