stáj a dojírna

o realizaci

Moderní stáj stáj pro dojnice. Je zde použita nosná dřevěná konstrukce s lepenými vazníky v kombinaci s ocelovými nosnými sloupy. Součástí projektu je rovněž dodávka dojírny RD 2x12 rybinového uspořádání s průtokoměry Afi-Lite a identifikací. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi. Kejda je pomocí hydraulických lopat vyhrnována do středového kanálu odku je přečerpávána pomocí čerpadel přes separátor do venkovních stávajících jímek.

 

Realizace nové stáje pro PD Kozárovce. Stáj je určena pro 314 ks dojnic a je o rozměrech33x84m. Pro tuto stáj byla navržena dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky v kombinaci s ocelovými sloupy. Součástí projektu byla dodávka dojírny RD2x12 rybinového uspořádání s průtokoměry Afi-Lite a identifikací. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi. Kejda je pomocí hydraulických lopat vyhrnována do středového kanálu odkud je přečerpávána pomocí čerpadel přes separátor do venkovních stávajícíchc jímek.

pd kozárovce (sk)
00 | 00 | 0000 -