ЖИЖЕСБОРНИК

О РЕАЛИЗАЦИИ

круглый железобетонный жижесборник для хранения, интересен своей вместимостью, достаточной для хранения навоза за 6 месяцев. Технологическая часть включает три погружные мешалки и один насос для откачки.

 

 

Novostavba železobetonové skladovací jímky o kapacitě cca 6076m3 pro skladování 6 měsíční kejdy. Kruhová jímka je o průměru 30 m a výšce 9m. Technologická část zahrnuje tři ponorná míchadla a jedno čerpadlo na vyskladnění.

zes křivsoudov s.r.o.
00 | 00 | 0000 -