КОРОВНИК И ДОИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ

Современный решетчатый коровник с перегородчатыми каналами для дойного крупного рогатого скота. Коровник спроектирован как однопролетный зал с основной стальной несущей конструкцией. Покрытие крыши состоит из сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем. Технология доения в доильном отделении спроектирована в качестве параллельной 2х16. Содержание скота без подстилки с матрасами для отдыха застилаемыми сепаратом из навоза, который потом перекачивается в уличный мешок для складирования.

Moderní roštová stáj s přeronovými kanály pro 498 ks dojnic. Stáj je navržena jako jednolodní hala o rozměrech 35x125 m s hlavní ocelovou nosnou svařovanou konstrukcí. Střešní plášť je tvořen ze sendvičových panelů s polyuretanovou výplní. Technologie dojení na dojírně je řešeno jako paralelní 2x16.

Ustájení skotu je bezstelivové s lehacími matracemi přistýlané separátem z kejdy, které je následně přečerpávána do venkovního skladovacího vaku.

PVOD KOČÍN (sk)
00 | 00 | 0000 -