КОРОВНИК И ДОИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

О РЕАЛИЗАЦИИ

современный решетчатый коровник с перегородками предназначен для дойных коров. В данном случае была применена деревянная несущая конструкция с перекрытиями из клеенного бруса. Составной частью поставки также была самая современная круговая доильная установка на 36 мест. Содержание скота в боксах для отдыха с матрасами, застилаемыми сепаратом из навоза, который перекачивается для складирования в жижесборник.

 

 

Moderní roštová stáj s přerony je určena pro 300 ks dojnic. Stáj je o rozměrech 36x90m a byla zde použita dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky. Součástí dodávky je i nejmodernější kruhová dojírna pro 36 míst. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi přistýlané separátem z kejdy, která je přečerpávána do skladovací jímky.

zd trhový štěpánov
00 | 00 | 0000 -