Stables and milking parlour

 

About realization

It is a modern slatted barn with flooding channels designed for cows. The main structure is wooden with glued trusses. Part of the agreement was also the installation of the latest rotary parlour with 36 seats. Livestock housing is in the separate boxes with mattresses and residues from the manure, which is pumped to a storage tank.

Moderní roštová stáj s přerony je určena pro 300 ks dojnic. Stáj je o rozměrech 36x90m a byla zde použita dřevěná nosná konstrukce s lepenými vazníky. Součástí dodávky je i nejmodernější kruhová dojírna pro 36 míst. Ustájení skotu je v lehacích boxech s matracemi přistýlané separátem z kejdy, která je přečerpávána do skladovací jímky.

zd trhový štěpánov
00 | 00 | 0000 -