STÁJ PRO ODCHOV MLADÉHO DOBYTKA

o realizaci

Moderní odchovna mladých býků. Nosná konstrukce je kombinací dřevěných lepených vazníků s ocelovými nosnými sloupy, opatřenými zinkovanou povrchovou úpravou. Ustájení skotu je zde řešeno v individuálních lehacích boxech přistýlaných slámou.

pavel sixta - farma tuháň
04 | 07 | 2013 -
ag