ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЗИМОВКИ МЯСНЫХ ПОРОД СКОТА

О РЕАЛИЗАЦИИ

данный объект был построен на месте откормочной площадки Фидлот. В данном случае мы предложили очень популярный в последнее время вариант несущей конструкции, состоящей из клееных деревянных перекрытий со стальными несущими опорными столбами. Периметр образуют бетонные панели и 2 м тенты для проветривания. Содержание скота спроектировано в отдельных стойлах.

 

 

 

Zde je odkaz!!!

Novostavba zimoviště pro masný skot v Seleticích. Tento objekt byl postaven na místě původní stáje Fidlot a je o rozměrech 30x72m. Byla zde navržena v posledních letech  velmi oblíbená varianta nosné konstrukce tj. lepené dřevěné vazníky s nosnými ocelovými sloupy. Opláštění stáje zajišťují betonové panely v kombinaci s 2m plachtou. Ustájení dobytka je v navržených individuálních kotcích( 9 ks porod, 60 ks jalovic, 120 ks krav s telaty a 2 plemenní býci).

ООО "ЛОУДЫ" (LOUDY S.R.O.)
00 | 00 | 0000 -