stáj pro masný skot

o realizaci

tato stavba byla postavena na místě původní tzv. stáje Fidlot. Navrhli jsme zde, v posledních letech, velmi oblíbenou variantu nosné konstrukce složené z lepených dřevěných vazníků s nosnými ocelovými podpěrnými sloupy. Opláštění tvoří betonové panely a 2 m větrací plachty. Ustájení dobytka je navrženo v individuálních kotcích.

 

 

Zde je odkaz!!!

Novostavba zimoviště pro masný skot v Seleticích. Tento objekt byl postaven na místě původní stáje Fidlot a je o rozměrech 30x72m. Byla zde navržena v posledních letech  velmi oblíbená varianta nosné konstrukce tj. lepené dřevěné vazníky s nosnými ocelovými sloupy. Opláštění stáje zajišťují betonové panely v kombinaci s 2m plachtou. Ustájení dobytka je v navržených individuálních kotcích( 9 ks porod, 60 ks jalovic, 120 ks krav s telaty a 2 plemenní býci).

loudy s.r.o.
00 | 00 | 0000 -